های وب ارائه دهنده اینترنت و خدمات ارتباطی در سراسر کشور

No meta tag description found

Become a customer!

Supervise your websites from Paris, it's free.Cloud monitoring 24X7 from Paris

Register for free and get the offer that will allow you to be alerted about the performance of your websites.

Website informations
H1 (4 tags found)
<h1>بسته اینترنت HiFive</h1>
<h1>تخفیف ویژه مشترکین های‌وب</h1>
<h1>سرویس‌های ویژه های‌وب</h1>
<h1>اینترنت 4G در روستاها</h1>
H2 (9 tags found)
<h2>اطلاعات بیشتر...</h2>
<h2>اطلاعات بیشتر...</h2>
<h2>اطلاعات بیشتر...</h2>
<h2>اطلاعات بیشتر...</h2>
<h2>جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید</h2>
<h2>در طرح فروش شبکه‌ای به ازای هر دوستی که به های‌وب معرفی میکنید تا ۴۰.۰۰۰ تومان هدیه بگیرید!</h2>
<h2>اینترنت 4G در روستاها</h2>
<h2>آغاز ثبت نام تلفن ثابت در روستاها</h2>
<h2>قرعه‌کشی هفتگی سرویسهای +ADSL2 های‌وب، با نام #WeeklyBox هر هفته با جوایز هیجان انگیز</h2>
Scripts (7 JS scripts found)
/WebResource.axd
/Telerik.Web.UI.WebResource.axd
/ScriptResource.axd
/Script/dgaCMS.js
/Script/hiweb-v/bootstrap.min.js
/Script/hiweb-v/owl.carousel.min.js
/Script/hiweb-v/scripts.min.js
CSS (6 CSS found)
/WebResource.axd
/Telerik.Web.UI.WebResource.axd
/Sitefinity/WebsiteTemplates/Thunder/App_Themes/Hiweb_V_RTL/global/font-awesome.min.css
/Sitefinity/WebsiteTemplates/Thunder/App_Themes/Hiweb_V_RTL/global/bootstrap.min.css
/Sitefinity/WebsiteTemplates/Thunder/App_Themes/Hiweb_V_RTL/global/bootstrap-rtl.min.css
/Sitefinity/WebsiteTemplates/Thunder/App_Themes/Hiweb_V_RTL/global/style.css