اینترنت پرسرعت شاتل | +ADSL2

No meta tag description found

Become a customer!

Supervise your websites from Paris, it's free.Cloud monitoring 24X7 from Paris

Register for free and get the offer that will allow you to be alerted about the performance of your websites.

Website informations
H1 (1 tag found)
<h1></h1>
H2 (5 tags found)
<h2>خدمات شاتل</h2>
<h2>فراخوان جذب پیمان‌کار برای نصب و راه‌اندازی تجهیزات PTMP</h2>
<h2>فراخوان همکاری با تولیدکنندگان و پیمانکاران(فروردین ماه ۹۸)</h2>
<h2>شاتلی‌ها هفت‌درصد تخفیف بیشتر در وب‌سایت نت‌برگ دریافت می‌کنند</h2>
<h2>محدودیت ارایه سرویس در برخی مراکز مخابراتی استان مازندران</h2>
Scripts (15 JS scripts found)
/other/js/jquery/jquery.js
/other/js/jquery/jquery-migrate.min.js
/ext/iphorm-form-builder/js/iphorm.js
//script.crazyegg.com/pages/scripts/0030/1795.js
/ext/iphorm-form-builder/js/jquery.iphorm.js
/ext/iphorm-form-builder/js/jquery.form.min.js
/ext/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js
/ext/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
/skin/js/plugins/easyResponsiveTabs.js
/skin/js/plugins/jquery.placeholder.js
/skin/js/plugins/tables.stack.js
/skin/js/plugins/svg4everybody.ie8.min.js
/skin/js/plugins/respond.js
/skin/js/app.js
/other/js/embed.min.js
CSS (4 CSS found)
/ext/iphorm-form-builder/css/styles.css
/ext/revslider/public/assets/css/settings.css
/skin/css/style.css
/skin/css/custom-page-style.css