اینترنت پرسرعت شاتل | +ADSL2

No meta tag description found

Become a customer!

Supervise your websites from Paris, it's free.Cloud monitoring 24X7 from Paris

Register for free and get the offer that will allow you to be alerted about the performance of your websites.

Website informations
H1 (1 tag found)
<h1></h1>
H2 (5 tags found)
<h2>خدمات شاتل</h2>
<h2>مسابقه کارشناسی نتایج بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ با جوایز ویژه</h2>
<h2>شرایط ویژه خرید آنلاین محصولات میثم عطر برای اعضای باشگاه مشتریان شاتل</h2>
<h2>پیشنهاد ویژه شاتل برای خرید اینترنت پرسرعت ثابت به همراه مودم تمدید شد</h2>
<h2>فرصتی برای خرید سرویس FMC (راهکار ترکیبی تلفن همراه و +ADSL2)</h2>
Scripts (14 JS scripts found)
http://www.shatel.ir/other/js/jquery/jquery.js
http://www.shatel.ir/other/js/jquery/jquery-migrate.min.js
http://www.shatel.ir/ext/iphorm-form-builder/js/iphorm.js
http://www.shatel.ir/ext/iphorm-form-builder/js/jquery.iphorm.js
http://www.shatel.ir/ext/iphorm-form-builder/js/jquery.form.min.js
http://www.shatel.ir/ext/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js
http://www.shatel.ir/ext/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
http://www.shatel.ir/skin/js/plugins/easyResponsiveTabs.js
http://www.shatel.ir/skin/js/plugins/jquery.placeholder.js
http://www.shatel.ir/skin/js/plugins/tables.stack.js
http://www.shatel.ir/skin/js/plugins/svg4everybody.ie8.min.js
http://www.shatel.ir/skin/js/plugins/respond.js
http://www.shatel.ir/skin/js/app.js
http://www.shatel.ir/other/js/embed.min.js
CSS (4 CSS found)
/ext/iphorm-form-builder/css/styles.css
/ext/revslider/public/assets/css/settings.css
/skin/css/style.css
/skin/css/custom-page-style.css