Who is Who

Who is Who

Become a customer!

Supervise your websites from Paris, it's free.Cloud monitoring 24X7 from Paris

Register for free and get the offer that will allow you to be alerted about the performance of your websites.

Website informations
H1 (No H1 tags found)
 
H2 (22 tags found)
<h2>ЕйСиТи Софт ООД</h2>
<h2>ИТА Груп България</h2>
<h2>И Ар Пи България</h2>
<h2>С+С Аутоматион ООД</h2>
<h2>ДиУеър ЕООД</h2>
<h2>Л-КЛАС ООД</h2>
<h2>Българската държава и правителство с исторически рекордни...</h2>
<h2>Пазарът на софтуерни системи за управление (ERP) в България 1996 – 2017</h2>
<h2>ИКТ индустрията в България през 2016</h2>
<h2>Известни са победителите в конкурса „Наградите на БАИТ 2015“</h2>
<h2>Победителите в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2014</h2>
<h2>Победителите в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2013</h2>
<h2>ТехноЛогика EАД</h2>
<h2>ЕйСиТи Софт ООД</h2>
<h2>Би Ес Ейч ООД</h2>
<h2>1001s</h2>
<h2>2 Плюс България АД</h2>
<h2>BizTech 2012: Мост между историята и бъдещето на държавните ИС</h2>
<h2>BizTech Briefings</h2>
<h2>Годишна анкета на ГБИТК за икономическата среда в България 2012</h2>
<h2>2011: Компютърни умения: ЕС27 и България</h2>
<h2>2011: Компютърните умения сред младото поколение: ЕС27 и България</h2>
Scripts (6 JS scripts found)
/web/js/jquery.js
/web/js/colorbox.js
/web/js/jquery.bpopup-0.5.1.min.js
/web/js/jquery-ui.min.js
/web/js/jquery.jcarousel.min.js
/web/js/default.js
CSS (5 CSS found)
/web/css/accordion.css
/web/css/colorbox.css
/web/css/reset.css
/web/css/style.css
/web/css/language.css